Lid worden

Met het insturen van dit formulier geeft u aan (aspirant-)lid te willen worden van Chow Chow Vereniging Holland. Let op: direct na het insturen ontvangt u via e-mail een bevestiging, ontvangt u deze niet? Neem contact op met de secretaris.

We horen dat sommige mensen het formulier niet kunnen openen, wil je in dat geval even een mail sturen naar secretaris@ccvh.nl? Dan regelen we het lidmaatschap via de mail.


Uw naam en woonplaats worden in de eerstvolgende nieuwsbrief gepubliceerd, waarna CCVH-leden binnen twee weken een gemotiveerd bezwaar kunnen indienen bij het bestuur. Het bestuur overweegt deze bezwaren bij zijn beslissing omtrent toelating. Na het besluit over al dan niet toelaten zult u zo snel mogelijk bericht ontvangen.

De contributie is voor 2022 vastgesteld op € 12,50per jaar. Wie na 1 september lid wordt is de helft van de contributie verschuldigd over het lopende jaar.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Opzegging dient via de penningmeester schriftelijk te geschieden vóór 1 december van het voorgaande jaar.