Chow Chow Vereniging Holland

Welkom op de website van Chow Chow Vereniging Holland. Onze vereniging draait uiteraard vooral om onze Chows. Daarnaast zijn gezelligheid/vrolijkheid/plezier, samen/communicatie en een positieve insteek sleutelwoorden waarmee we onze vereniging zijn gestart. We willen dus in een positieve en gezellige sfeer en in overleg met alle leden komen tot een vereniging die vooral draait om onze Chows.

Inschrijving van de KCM op 22 september 2024 is geopend! 
Onze eerstvolgende Kampioenschapsclubmatch is op 22 september 2024 in de Hanzehal te Zutphen. De keurmeester voor onze KCM zal Rob Douma zijn. Inschrijving is geopend via OnlineDogShows. Inschrijving kost in de jongste puppy- en puppyklasse € 30,=, in alle overige klassen € 35,=. Leden van CCVH krijgen € 5,= korting op elke inschrijving (instructies via de nieuwsbrief, lidmaatschap wordt gecontroleerd).
We zijn heel blij met onze nieuwe sponsor is Belcando, zij zullen voor onze KCM voerprijzen ter beschikking stellen.Tegelijkertijd en in dezelfde hal is de Keesachtigen en Poolhondenshow, voor die show wordt de Chow Chow gekeurd door Ilona Lodders. Meer informatie via deze link. Inschrijving loopt ook via OnlineDogShows.

BOAS inventarisatiedagen

Tijdens de ledenvergadering van 2024 is besloten om een nulmeting te organiseren van eventuele ademhalingsproblemen bij de Chow Chow populatie in Nederland. Hiervoor worden twee inventarisatiedagen georganiseerd waar de BOAS-test wordt afgenomen. Het belang van deze inventarisatie is het verkrijgen van een totaaloverzicht van de huidige populatie, we hopen dan ook dat zoveel mogelijk Chows worden aangemeld.  Het bestuur van CCVH heeft besloten om op twee dagen de BOAS inventarisatie te organiseren, dit geeft de gelegenheid om op een zaterdag en op een zondag te testen én om twee locaties te gebruiken die verspreid zijn over het land.

De twee momenten zijn:
Zaterdag 26 oktober 2024, KC Scheldestroom, Ruytershoveweg 41, 4622 RK Bergen op Zoom (er is een optie om mee te lunchen, kosten € 12,50. Nadere informatie volgt)
Zondag 23 maart 2025, Zorgboerderij Wiggers, Wijheseweg 32, 8101 MB Raalte

Inschrijven is voor leden van Chow Chow Vereniging Holland gratis. Voor niet-leden zijn de kosten € 35,= per ingeschreven hond (normaliter kost deze test tussen € 100,= en € 150,=). Omdat wij van tevoren alle formulieren willen voorbereiden wordt nogal wat informatie gevraagd over hond en eigenaar. Deze informatie wordt uiteraard alleen gebruikt voor de administratie rondom de BOAS-inventarisatie. Let op: u kunt één hond aanmelden per formulier en krijgt per aanmelding een direct een bevestiging per mail. Bij twijfels, neem a.u.b. contact op via secretaris@ccvh.nl.

Dit is de link naar het aanmeldformulier.

Eerste ereleden CCVH
Op 31 maart 2024 zijn tijdens onze jaarlijkse ledenvergadering de eerste ereleden benoemd. 
Hans Vierstraete, mede-oprichter en voorzitter vanaf het allereerste begin.
Ted Beverdam, mede-oprichter, vraagbaak voor het bestuur en redacteur vanaf het begin.
Annemiek den Os, mede-oprichter en secretaris vanaf het allereerste begin.

Nieuwe voorzitter
Tijdens onze ledenvergadering op 31 maart 2024 is Hans Vierstraete, na ruim 11 jaar, afgetreden als voorzitter van onze vereniging. Onze nieuwe voorzitter is Jan v.d. Stelt.

Clubmatch 2024
Onze eerstvolgende Kampioenschapsclubmatch is op 22 september 2024 georganiseerd in de Hanzehal te Zutphen. De keurmeester voor onze KCM zal Rob Douma zijn. Inschrijving is geopend via ODS. Inschrijving kost in de jongste puppy- en puppyklasse € 30,=, in alle overige klassen € 35,=. Leden van CCVH krijgen € 5,= korting op elke inschrijving (instructies via de nieuwsbrief, lidmaatschap wordt gecontroleerd).

Nieuw fokbeleid

Tijdens de ledenvergadering van 2024 is een nieuw VFR vastgesteld. Hierin staan de regels van het fokbeleid binnen onze vereniging. Dit VFR is inmiddels goedgekeurd door de Raad van Beheer en gaat in per 1 mei 2024. U kunt het nieuwe VFR hier vinden.

Logo_Lid-van-RvB_Horizontaal_RGB_Basis