Contact

Voor algemene informatie over het ras Chow Chow of met specifieke vragen kunt u terecht bij onze bestuursleden.

Bestuur CCVH:

Diverse contactpersonen:

Bankrekening NL36RABO 011.01.85.587 t.n.v.  Chow Chow Vereniging Holland te Koewacht (Terneuzen).